ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. universal

ájẹtífù ìfíyéra

 1. universal
 2. universaler
 3. universalsten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der universale
 2. des universalen
 3. dem universalen
 4. den universalen
tobìnrin
 1. die universale
 2. der universale
 3. der universalen
 4. die universalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das universale
 2. des universale
 3. dem universalen
 4. das universalen
akójọpọ
 1. die universalen
 2. der universalen
 3. den universalen
 4. die universalen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein universaler
 2. eines universalen
 3. einem universalem
 4. einen universalen
tobìnrin
 1. eine universale
 2. einer universale
 3. einer universaler
 4. eine universaler
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein universales
 2. eines universales
 3. einem universalem
 4. ein universalen
akójọpọ
 1. - universale
 2. - universale
 3. - universalen
 4. - universaler

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. universaler
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen
tobìnrin
 1. universale
 2. universale
 3. universalen
 4. universalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. universales
 2. universales
 3. universalen
 4. universalen
akójọpọ
 1. universalen
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der universale
 2. des universalen
 3. dem universalen
 4. den universalen
tobìnrin
 1. die universale
 2. der universale
 3. der universalen
 4. die universalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das universale
 2. des universale
 3. dem universalen
 4. das universalen
akójọpọ
 1. die universalen
 2. der universalen
 3. den universalen
 4. die universalen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein universaler
 2. eines universalen
 3. einem universalem
 4. einen universalen
tobìnrin
 1. eine universale
 2. einer universale
 3. einer universaler
 4. eine universaler
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein universales
 2. eines universales
 3. einem universalem
 4. ein universalen
akójọpọ
 1. keine universale
 2. keiner universale
 3. keinen universalen
 4. keine universaler

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. universaler
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen
tobìnrin
 1. universale
 2. universale
 3. universalen
 4. universalen
kòsekukòsẹyẹ
 1. universales
 2. universales
 3. universalen
 4. universalen
akójọpọ
 1. universalen
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der universalste
 2. des universalsten
 3. dem universalsten
 4. den universalsten
tobìnrin
 1. die universalste
 2. der universalste
 3. der universalsten
 4. die universalsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das universalste
 2. des universalste
 3. dem universalsten
 4. das universalsten
akójọpọ
 1. die universalsten
 2. der universalsten
 3. den universalsten
 4. die universalsten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein universalster
 2. eines universalsten
 3. einem universalstem
 4. einen universalsten
tobìnrin
 1. eine universalste
 2. einer universalste
 3. einer universalster
 4. eine universalster
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein universalstes
 2. eines universalstes
 3. einem universalstem
 4. ein universalsten
akójọpọ
 1. keine universalste
 2. keiner universalste
 3. keinen universalsten
 4. keine universalster

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. universalster
 2. universalsten
 3. universalsten
 4. universalsten
tobìnrin
 1. universalste
 2. universalste
 3. universalsten
 4. universalsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. universalstes
 2. universalstes
 3. universalsten
 4. universalsten
akójọpọ
 1. universalsten
 2. universalsten
 3. universalsten
 4. universalsten