ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. erwerben
 2. erwerbend
 3. erworben
 4. haben

fãbũ indikatifù

fãbu nisisiyi
 1. erwerbe
 2. erwirbst
 3. erwirbt
 4. erwerben
 5. erwerbt
 6. erwerben
fãbũ ṯotíkọjá
 1. erwarb
 2. erwarbst
 3. erwarb
 4. erwarben
 5. erwarbt
 6. erwarben
fãbù segẽre
 1. habe erworben
 2. hast erworben
 3. hat erworben
 4. haben erworben
 5. habt erworben
 6. haben erworben
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hatte erworben
 2. hattest erworben
 3. hatte erworben
 4. hatten erworben
 5. hattet erworben
 6. hatten erworben
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde erwerben
 2. wirst erwerben
 3. wird erwerben
 4. werden erwerben
 5. werdet erwerben
 6. werden erwerben
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde erworben haben
 2. wirst erworben haben
 3. wird erworben haben
 4. werden erworben haben
 5. werdet erworben haben
 6. werden erworben haben

fãbù sọnjọtífũ

fãbu nisisiyi
 1. erwerbe
 2. erwerbest
 3. erwerbe
 4. erwerben
 5. erwerbet
 6. erwerben
fãbũ ṯotíkọjá
 1. erwürbe
 2. erwürbest
 3. erwürbe
 4. erwürben
 5. erwürbet
 6. erwürben
fãbù segẽre
 1. habe erworben
 2. habest erworben
 3. habe erworben
 4. haben erworben
 5. habet erworben
 6. haben erworben
fãbù tótíkọjá pafẹktì
 1. hätte erworben
 2. hättest erworben
 3. hätte erworben
 4. hätten erworben
 5. hättet erworben
 6. hatten erworben
fãbù ẹhinọla 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
fãbù ẹhinọla 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

fãbù bioba

fãbù segẽre Ẹhìnọla
 1. würde ergeworben
 2. würdest ergeworben
 3. würde ergeworben
 4. würden ergeworben
 5. würdet ergeworben
 6. würden ergeworben
fãbù segẽre
 1. werde erworben haben
 2. wirst erworben haben
 3. wird erworben haben
 4. werden erworben haben
 5. werdet erworben haben
 6. werden erworben haben

fãbù gbọdọse

 1. erwerbe
 2. -
 3. erwerbt
 4. -