ojulówoọrọ awọrọojulówo
Nomen
  1. mkoo
  2. wakoo
  3. NE
  4.  
  5. -