ojulówoọrọ awọrọojulówo
Nomen
  1. tandu
  2. tandu
  3. NE
  4.  
  5. -