ojulówoọrọ awọrọojulówo
Nomen
  1. tausi
  2. tausi
  3. NE
  4.  
  5. -