ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

  1. Stechmücke

Àtòkedélẹ

ẹlẹyọkán
  1. die Stechmücke
  2. der -
  3. der -
  4. die -
akójọpọ
  1. die -
  2. der -
  3. den -
  4. die -